Skip to main content

Nisan 2018 Olağan Genel Kurulu

İnterplast Türkiye Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 09.04.2018 tarihinde saat 15.00-17.00 arasında
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hipokrat Konferans Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk
sağlanamadığı takdirde 23.04.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

PROGRAM
– Açılış ve saygı duruşu
– Kongre Divan seçimi
– Yönetim Kurulu çalışma programının okunması
– Mali raporun okunması
– Denetleme Kurulu raporu okunması
– Yönetimin ibrası
– Yeni yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
– Dilek ve temenniler
– Kapanış

12.02.2018