Skip to main content

Hakkımızda


INTERPLAST TÜRKİYE 23 Nisan 1987 tarihinde, yurdumuz ve gelişmekte olan ülkelerin çocuklarının doğmalık veya sonradan olma deformitelerini yurdumuzda veya o ülkelere giderek tedavi etmek amacıyla TÜRK PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ’nin desteğiyle bir grup Türk Doktoru tarafından Adana’da kurulmuştur.

Derneğiniz ne zaman kuruldu?
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği üyeleri arasından gönüllüler tarafından kurulan İnterplast Türkiye Derneği, ilk kurulduğu 23 Nisan 1987 tarihinde sadece doğuştan anomaliler (tavşan dudak, kurt ağzı) dudak-damak yarığı olan hastalarla ilgileniyordu. Günümüzde aktiviteler plastik cerrahi alanına giren tüm hastalıkları kapsamaktadır. Giderek daha çok ilgi gören ve her bölgeden katılımlarla büyüyen Derneğimizin uluslararası bir misyonu da vardır.

Derneğimiz kurulduğundan bugüne kadar başta Azerbaycan olmak üzere çoğunluğu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Romanya’da olmak üzere 10’dan fazla ülkede birçok etkinlik gerçekleştirilmiş ve bu etkinliklerde binlerce ücretsiz plastik cerrahi ameliyatı yapılmıştır.

Bundan başka diğer gelişmiş ülkelerde aynı isimle kurulmuş derneklerle iş birliği yaparak uluslararası ekiplere katılıp Hindistan ve Afrika gibi ülkelere de giderek aynı misyonunu sürdürmüştür.

Kısaca, İnterplast Türkiye, yurdumuz ve gelişmekte olan ülkelerin çocuklarının doğmalık veya sonradan olma deformitelerini ülkemizde veya o ülkelere giderek tedavi etmek amacıyla Türk Plastik Cerrahi Derneğinin desteğiyle bir grup Türk doktoru tarafından Adana’da kurulmuştur. Derneğimiz, bu amaçla zaman zaman uluslararası aktivitelerde interplast ABD ve Interplast Almanya ile işbirliği yapmaktadır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin genel faaliyet alanları, Türkiye’nin tedavi olanakları kısıtlı olan bölgelerinde ve dünyanın plastik cerrahi açısından geri kalmış ülkelerinde doğuştan sakat veya sonradan oluşmuş sakatlıklardan yakınan insanları plastik ve rekonstrüktif cerrahi yardımı ile tedavi etmek ve bu sakatları topluma kazandırmaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarında, hizmet götürdüğü bölge ve ülkelerde, tedavinin yanı sıra, eğitim amaçlı tıbbi faaliyetlerde bulunmak. plastik ve rekonstrüktif cerrahi bilim dalının gelişmesini sağlamak, ilerlemesine katkıda bulunmak, tıbbın diğer dalları ile ilişkilerini geliştirmektir.

Derneğimizin bir başka önemli faaliyeti de aktivite gösterdiği bölgelerde, burada çalışan hekimlere ve sağlık personeline eğitim vermek ve son tıbbi gelişmeler hakkında bilgi aktarmaktır. Derneğimiz sadece teorik bilgi aktarımı değil, hatta gerçekleştirilen ameliyatlarda ameliyat ekibine yerel cerrahların da katılımını sağlayarak bizzat uygulamalı eğitim de vermektedir.

Derneğimiz, plastik ve rekonstrüktif cerrahinin özel bazı konularında (dudak-damak yarığı, septorinoplasti, postmastektomi meme yokluğu vs.) bölgedeki plastik cerrahi, anestezi ve ilgili diğer branşlar ile birlikte ekipler oluşturarak hem bölgedeki gereksinimi olan hasta grubuna ulaşmakta hem de hizmet içi eğitime katkıda bulunmaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Ağırlıklı olarak plastik cerrahi uzmanlarının faaliyet gösterdiği dernekler vardır. Ancak böyle sadece karşılıksız olarak yardım amacı ile değişik bölgelerde sağlık hizmeti gerçekleştirme misyonunu amaç edinmiş ülkemizde faaliyet gösteren bir başka dernek yoktur.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize tüm plastik cerrahi uzmanları üye olabilmektedir. Ayrıca, diğer branşlardan da çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyen uzman hekimler de üye olarak kabul edilmektedir. Şu andaki üye sayımız 124’tür.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Alanımızla ilgili hekimlerin yaklaşık yüzde 20’si derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve üye seçimleri 3 yılda bir yapılmaktadır. Son genel kurul 20 Nisan 2009’da yapılmıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz genellikle her yıl Nisan ayında dernek merkezinin yer aldığı il olan Adana’da bilimsel etkinlik düzenlemektedir. Bazı yıllar yoğun diğer aktiviteler nedeni ile yapılmasa da, her genel kurul döneminde bilimsel aktivite gerçekleştirilmektedir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Bilimsel etkinlikleri organize eden ve her dönem değişik üyelerimizin görev aldığı çalışma grupları vardır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Resmi olarak üye olduğumuz uluslararası dernek ya da örgüt yoktur. Ancak aynı isimle kurulmuş olan ABD ve Almanya’daki derneklerle zaman zaman aktivitelerde ortak ekipler oluşturulmaktadır.

Dernek gelirleri nelerdir?
Tek gelir kaynağımız aidat gelirlerimizdir. Aktiviteler için ayni yardım alınmaktadır.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Tek gelir kaynağımız aidat gelirlerimizdir. Aktivitelerde kullanılan malzemeler için üretici firmalardan nakdi değil, ayni yardım alınmaktadır. Bunlar da sadece oluşturulan ekiplerin kendi kişisel gayretleri ile firmalardan topladığı bedelsiz eşantiyon veya yardım niteliğindeki malzemelerdir. Aidat gelirleri genellikle Derneğin temel ihtiyaçları için kullanılmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Branşımızın uzmanlık eğitim süresi 5 yıldır ve bu süre yeterlidir. Avrupa Birliği ülkelerinde bu süre 6 yıldır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Yakın zamana kadar ülke genelinde uzmanlık dalımızda ciddi eksiklik vardı. Şu anda plastik cerrahi uzmanı olmayan il yok. Birçok ilçede var. Son yıllarda eksiklik azalmakla birlikte, henüz istenilen düzeye erişmedi. Kıbrıs’ta dahi oldukça yeterli sayıda plastik cerrah var.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Haberleşme ve ulaşım olanaklarının arttığı günümüzde aniden oluşan deprem, yangın ve savaş gibi afetlerde yaralananların sayısı ve nitelikleri ile ilgili bilgileri hemen ulaşmaktadır. Bu yaralıların önemli bir kısmı plastik ve rekonstrüktif cerrahi ilgi alanına girmektedir. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada gelişen bu durumlara refleks olarak cevap verebilecek seviyeye gelmek istiyoruz. Bu gibi afetlerde veya gelişmemiş bölgelere karşılıksız hizmet verecek gönüllülük esasına dayalı (gönüllü) plastik cerrah bulmakta zorluk çekilmiyor. Sadece ekip oluşturacak anesteziyoloji uzmanı ve hemşire gibi diğer sağlık elemanları bulmakta zorluk çekiliyor.

Bunun için kısa vadede yurt içinde plastik ve rekonstrüktif cerrahi eğitim seviyesini yükselterek üyelerinin bu gibi olaylarda lazım olacak bilgi ve beceri düzeylerini arttırmak; acil ekipler kurarak bu gibi olaylara anında müdahale ederek sağlık hizmeti vermek; hazır malzeme depoları oluşturarak gerektiğinde hemen ekiplerin hizmetine sunmak.