Yara Yönetimi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu

E-posta Yazdır PDF

İnterplast-Türkiye Derneği tarafından yara yönetiminin multidisipliner yaklaşımla irdelenmesi ve özellikle sorun yaşanan olgularda, klasik tedavinin yanısıra, sonyıllarda gelişme gösteren modern yara iyileşme yöntemlerinin tartışılması amacıyla Çukurova Üniversitesi  evsahipliğinde İnterplast-Türkiye Derneği  tarafından 23 Nisan 2018 tarihinde hipokrat amfisinde "Yara Yönetimi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu"  organize edilecektir.Sempozyumda İnterplast- Türkiye Derneği üyeleri ve yara yönetiminine gönül vermiş olan tüm meslektaşlarımızla  ve sağlık çalışanlarıyla derneğimizin 14. olağan genel kurulununda gerçekleştirileceği portakal çiçeği kokusunun yayıldığı güzel Adana'mızda birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Bilimsel programa Türk Plastik ve Rekonstrükif Cerrahi deneğimizin sayfasından, Çukurova Üniversitesi "duyurular" bölümünden ve http://yarayonetimi2018.cu.edu.tr adresinden ulaşılabilinecektir.

 

DUYURU

E-posta Yazdır PDF

İnterplast-Türkiye Derneği yönetim kurulu üyelerinden Prof.Dr. Kamuran KIVANÇ vefat etmiştir. Cenazesi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde 09.03.2018 saat 11.00 da yapılacak törenin ardından defin işlemi gerçekleşririlecektir.Camiamızın başı sağolsun.

 

DUYURU 03.10.2015

Interplast Türkiye Derneği yönetim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Kamuran Kıvanç' ın eşi Dr. Fikret Kıvanç vefat etmiştir. Cenazesi 05 Ekim 2015 Pazartesi günü defnedilecektir.


DUYURU 18.04.2015

Interplast Türkiye Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Anış Arıboğan' ın annesi Fatma Arıboğan vefat etmiştir. Cenazesi 19 Nisan Pazar günü defnedilecektir.


 

 NİSAN 2015 OLAĞAN GENEL KURULU

İnterplast Türkiye Derneği'nin Olağan Genel Kurulu 18.04.2015 tarihinde saat 15:00-17:00 arasında 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hipokrat Konferans Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk

sağlanamadığı takdirde 25.04.2015 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

PROGRAM

- Açılış ve saygı duruşu

- Kongre Divan seçimi

- Yönetim Kurulu çalışma programının okunması

- Mali raporun okunması

- Denetleme Kurulu raporu okunması

- Yönetimin ibrası

- Yeni yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi

- Dilek ve temenniler

- Kapanış

03.04.2015

 


 

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği üyeleri arasından gönüllüler tarafından kurulan İnterplast Türkiye Derneği, ilk kurulduğu 23 Nisan 1987 tarihinde sadece doğuştan anomaliler (tavşan dudak, kurt ağzı) dudak-damak yarığı olan hastalarla ilgileniyordu. Günümüzde aktiviteler plastik cerrahi alanına giren tüm hastalıkları kapsamaktadır. Giderek daha çok ilgi gören ve her bölgeden katılımlarla büyüyen Derneğimizin uluslararası bir misyonu da vardır

Derneğimiz kurulduğundan bugüne kadar başta Azerbaycan olmak üzere çoğunluğu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Romanya'da olmak üzere 10'dan fazla ülkede birçok etkinlik gerçekleştirilmiş ve bu etkinliklerde binlerce ücretsiz plastik cerrahi ameliyatı yapılmıştır.

Bundan başka diğer gelişmiş ülkelerde aynı isimle kurulmuş derneklerle iş birliği yaparak uluslararası ekiplere katılıp Hindistan ve Afrika gibi ülkelere de giderek aynı misyonunu sürdürmüştür.

Kısaca, INTERPLAST Türkiye, yurdumuz ve gelişmekte olan ülkelerin çocuklarının doğmalık veya sonradan olma deformitelerini ülkemizde veya o ülkelere giderek tedavi etmek amacıyla Türk Plastik Cerrahi Derneğinin desteğiyle bir grup Türk doktoru tarafından Adana'da kurulmuştur. Derneğimiz, bu amaçla zaman zaman uluslararası aktivitelerde INTERPLAST ABD ve INTERPLAST Almanya ile işbirliği yapmaktadır.

Derneğimizin genel faaliyet alanları, Türkiye'nin tedavi olanakları kısıtlı olan bölgelerinde ve dünyanın plastik cerrahi açısından geri kalmış ülkelerinde doğuştan sakat veya sonradan oluşmuş sakatlıklardan yakınan insanları plastik ve rekonstrüktif cerrahi yardımı ile tedavi etmek ve bu sakatları topluma kazandırmaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarında, hizmet götürdüğü bölge ve ülkelerde, tedavinin yanı sıra, eğitim amaçlı tıbbi faaliyetlerde bulunmak, plastik ve rekonstrüktif cerrahi bilim dalının gelişmesini sağlamak, ilerlemesine katkıda bulunmak, tıbbın diğer dalları ile ilişkilerini geliştirmektir.

Derneğimizin bir başka önemli faaliyeti de aktivite gösterdiği bölgelerde, burada çalışan hekimlere ve sağlık personeline eğitim vermek ve son tıbbi gelişmeler hakkında bilgi aktarmaktır. Derneğimiz sadece teorik bilgi aktarımı değil, hatta gerçekleştirilen ameliyatlarda ameliyat ekibine yerel cerrahların da katılımını sağlayarak bizzat uygulamalı eğitim de vermektedir.

Derneğimiz, plastik ve rekonstrüktif cerrahinin özel bazı konularında (dudak-damak yarığı, septorinoplasti, postmastektomi meme yokluğu vs.) bölgedeki plastik cerrahi, anestezi ve ilgili diğer branşlar ile birlikte ekipler oluşturarak hem bölgedeki gereksinimi olan hasta grubuna ulaşmakta hem de hizmet içi eğitime katkıda bulunmaktadır.

Haberleşme ve ulaşım olanaklarının arttığı günümüzde aniden oluşan deprem, yangın ve savaş gibi afetlerde yaralananların sayısı ve nitelikleri ile ilgili bilgileri hemen ulaşmaktadır. Bu yaralıların önemli bir kısmı plastik ve rekonstrüktif cerrahi ilgi alanına girmektedir. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada gelişen bu durumlara refleks olarak cevap verebilecek seviyeye gelmek istiyoruz. Bu gibi afetlerde veya gelişmemiş bölgelere karşılıksız hizmet verecek gönüllülük esasına dayalı (gönüllü) plastik cerrah bulmakta zorluk çekilmiyor. Sadece ekip oluşturacak anesteziyoloji uzmanı ve hemşire gibi diğer sağlık elemanları bulmakta zorluk çekiliyor.

Bunun için kısa vadede yurt içinde plastik ve rekonstrüktif cerrahi eğitim seviyesini yükselterek üyelerinin bu gibi olaylarda lazım olacak bilgi ve beceri düzeylerini arttırmak; acil ekipler kurarak bu gibi olaylara anında müdahale ederek sağlık hizmeti vermek; hazır malzeme depoları oluşturarak gerektiğinde hemen ekiplerin hizmetine sunmak hedeflerimiz arasındadır.

 

Nisan 2018 Olağan Genel Kurulu

E-posta Yazdır PDF
İnterplast Türkiye Derneği'nin Olağan Genel Kurulu 09.04.2018 tarihinde saat 15.00-17.00 arasında 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hipokrat Konferans Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk
sağlanamadığı takdirde 23.04.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
 
PROGRAM
- Açılış ve saygı duruşu
- Kongre Divan seçimi
- Yönetim Kurulu çalışma programının okunması
- Mali raporun okunması
- Denetleme Kurulu raporu okunması
- Yönetimin ibrası
- Yeni yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
- Dilek ve temenniler
- Kapanış
 
12.02.2018