Yönetim Kurulu

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Başkan:
Dr. Osman Metin Yavuz


II. Başkan Yardımcısı:
Dr. Oğuz Çetinkale

Genel Sekreter:
Dr. Şule Akın

Sayman:
Dr. Eyüphan Gencel

Asıl Üye:
Dr. Deniz İşcen

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Dr. Faruk Akmanlar
Dr. Hasan Murat Gündüz
Dr. Cengiz Eser
Dr. Tamer Seyhan
Dr. Şakir Ünal


Denetleme Kurulu Üyeleri:
Dr. Mustafa Cömert
Dr. Anış Arıboğan
Dr. Erol Kesiktaş


Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Dr. Ersal Kaya
Dr. Recep Anlatıcı
Dr. İbrahim Tabakan